NỘI QUY CÔNG TY TNHH NỀN TẢNG SỐ

1, Thời gian làm việc

Sáng: 8h00 – 12h
Chiều: 13h – 17h
Làm từ thứ 2 – thứ 6 (thứ 7 nghỉ cách tuần). Thứ 7 làm vào tuần thứ 2 và tuần thứ 4 trong tháng. Tháng nào có 5 tuần thì thứ 7 cuối cùng làm online tại nhà

2, Đi làm muộn

  • 1 tháng có 5 ngày “Muộn phép”: được đi trễ 15 phút
  • Trễ từ 1 – 30 phút: phạt 30.000vnđ
  • Trễ từ 30 – 60 phút: phạt 50.000vnđ
  • Trễ >60 phút: phạt nửa ngày lương

3, Nghỉ phép

  • Nhân viên chính thức: Một năm có 12 ngày nghỉ phép (Mỗi tháng có 1 ngày nghỉ phép, được tích lũy trong năm. Hết năm không dùng đến là mất phép)
  • Mỗi đợt nghỉ không quá 3 ngày
  • Nghỉ phép cần gửi email xin phép trước 1 ngày
  • Nếu nghỉ tự do không xin phép, không có lý do chính đáng, phạt 2 ngày công.

4, Nghỉ việc

Nghỉ việc cần viết đơn và báo trước 30 ngày, và bàn giao công việc đầy đủ.

5, Thưởng kinh doanh

Nhân viên giới thiệu khách hàng cho công ty được thưởng 10% từ doanh số của khách hàng đó hàng tháng.
Trường hợp khách hàng dừng hợp tác với công ty quá 60 ngày, sau đó quay lại hợp tác tiếp, nhân viên sẽ không được thưởng kinh doanh