CÒN BAO NHIÊU NGÀY NỮA ĐẾN TẾT 2022

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nháy mắt một cái là đã qua nửa năm, nháy thêm lần nữa là đã thấy tết

Bạn đã làm được gì trong năm 2021?

Hãy đếm xem, còn bao nhiêu ngày nữa đến tết Nhâm Dần 2022
để ta nỗ lực trong những ngày còn lại của năm 2021 nhé

“Người ta thường hối tiếc vì những điều chưa làm, hơn là những điều mình đã làm”
Bạn mong muốn mình làm được điều gì trong năm 2022?
Hãy bình luận xuống dưới để nhắc nhở bản thân nhé

CÒN BAO NHIÊU NGÀY NỮA ĐẾN TẾT 2021

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nháy mắt một cái là đã qua nửa năm, nháy thêm lần nữa là đã thấy tết

Bạn đã làm được gì trong năm 2020?

Hãy đếm xem, còn bao nhiêu ngày nữa đến tết Tân Sửu 2021
để ta nỗ lực trong những ngày còn lại của năm 2020 nhé

“Người ta thường hối tiếc vì những điều chưa làm, hơn là những điều mình đã làm”
Bạn mong muốn làm điều gì trong năm 2021?
Hãy bình luận xuống dưới nhắc nhở bản thân nhé

Điều tôi đã làm trong năm 2020
Điều tôi muốn làm trong năm 2021

Group chia sẻ “Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết”

https://www.facebook.com/groups/demnguocdentet/