CÒN BAO NHIÊU NGÀY NỮA ĐẾN TẾT 2020

Thời gian thấm thoát thoi đưa, nháy mắt một cái là đã qua nửa năm, nháy thêm lần nữa là đã thấy tết

Bạn đã làm được gì trong năm 2019?

Hãy đếm xem, còn bao nhiêu ngày nữa đến tết Canh Tý 2020
để ta nỗ lực trong những ngày còn lại của năm 2019 nhé

“Người ta thường hối tiếc vì những điều chưa làm, hơn là những điều mình đã làm”
Bạn mong muốn mình làm được điều gì trong năm 2019?
Hãy bình luận xuống dưới để nhắc nhở bản thân nhé

Điều tôi muốn làm trong năm 2019
Điều tôi muốn làm trong năm 2020