Tìm các fanpage tương tự nhau có tương tác cao

Kỹ thuật scan ra một loạt page các page tương tự nhau có tương tác cao.
Bước 1: https://findmyfbid.com => Paste URL page của một page bất kỳ để lấy id page (hoặc là chính url page của bạn chẳng hạn)
Bước 2: https://www.facebook.com/pages/?frompageid=xxxxxx
-> thay xxxx bằng id page.
Từ đây, fb sẽ trả về cho các bạn 1 loạt page tương tự chủ đề với nhau (thường hay ưu tiên những page tương tác cao).
Sau đó theo dõi đối thủ hay học hỏi đủ thứ  Biết người biết ta bao giờ chẳng hơn 

Leave a Reply