TỔNG HỢP TRUYỆN HẮC THƯƠNG QUỶ ĐẾ 

Cập nhật chương mới nhất tại facebook.com/groups/hacthuongquyde

Viết bộ truyện này bằng đam mê, minh mong muốn xây dựng một thế giới tiên hiệp của Việt Nam.
Anh em nào có lòng tài trợ thì liên hệ với mình nhé, sđt: 0937 680 697
Xin cảm ơn